कृषी सिंचन योजनांची सोडत लागली आहे. अनुदान मिळण्यासाठी कागदपत्रे अपलोड करा.नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतामध्ये पाण्याचा योग्य वापर होऊन पिकांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार शेतकर्यांना ठिबक बसवण्यासाठी ८०% अनुदान देत आहे. सध्या ज्या शेतकर्यांना ठिबक सिंचनाच्या ओंनलाइन  सोडतीमध्ये निवड झाली आहे . त्या शेतकऱ्यांना  अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी लवकरात लवकर कागदपत्र अपलोड  करायची आहेत. जर शेतकर्यांनी विहित मुदतीसाठी जर कागदपत्र अपलोड केली नाहीत तर त्याचे अर्ज रद्द करण्यात येणार आहेत . म्हणून शेतकर्यांनी अर्ज रद्द होण्या अगोदर कागदपत्र अपलोड करायची आहेत . शेतकर्यांना पुढील कागदपत्रे  अपलोड करावी लागतात .1)     अर्जामध्ये नमूद केलेले खाते उतारा (डीजिटल) स्वरुपात किव्हा तलाठी याची स्वाक्षरी असलेला

2)     अर्जामध्ये नमूद केलेला सातबारा (डीजिटल) किंवा तलाठी स्वाक्षरी असलेला .

3)     विहीर किंव्हा पाणी स्तोत्र असलेला सातबारा किंव्हा लाइटबील किंव्हा पाणी परवाना हे इतर कागदपत्र मध्ये upload करावे .

4)     आधारकार्ड आणि बँक पासबुक हे इतर कागदपत्र मध्ये upload करावी .

  अशाप्रकारे शेतकरी मित्रानो तुमचे ठिबक साठी अनुदान मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जाची निवड झाल्यास लवकरात लवकर कागदपत्र upload करावी लागणार आहेत .

Post a Comment

Previous Post Next Post