संजय गांधी निराधार योजना काय आहे ? व कुणासाठी आहे ? आवश्यक कागदपत्रे .

 निराधार योजना ही  शासनाने निराधार लोकांसाठी सुरु केली आहे .संजय गांधी निराधार योजना ही सन - १९८० पासून सुरु करणायत आली आहे .पूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेस पात्र असणाऱ्या लोकांना ६०० रु .पेन्शन दली जात होती . २०१९-20  पासून १००० रु . एवढी पेन्शन दिली जाते .                                                                                      निराधार योजनेसाठी सरकारने लोकांसाठी काही पात्रता ठेवल्या आहेत . त्या पुढील आहेत .                                                                             


                                                                                                                                                                                          पात्रता अठी व शर्ती .                                                                                                                                                                                                                             १  .निराधार  योजनेसाठी ६५ वर्षाखालील  निराधार  पुरुष व महिला अंध ,अपंग , शारीरिक व मानसिक आजार असलेले लोक  घटस्पोटीत महिला , अत्याचारित महिला इ.                          .                                                        २. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा१५ वर्षापासूनचा रहिवासी असावा .                                           .                   ३.कुटुंबाचे उत्पन २१,००० इतके असावे .                                                                    .                                      ४.वय ६५  वर्षापेक्षा कमी असावे                                    .                                                                                                                कागदपत्रे                                                    

                वयाचा दाखला ,रहिवासी दाखला ,उत्पनाचा दाखला   

                               
                                                                                                                                                                    

Post a Comment

Previous Post Next Post