Join our WhatsApp group

65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन योजना अर्ज

महाराष्ट्र राज्यामध्ये 65 व 65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना या योजनांमधून एक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील गरीब कुटुंबासाठी आहे. 


अर्ज मंजूर करण्याची पद्धत

ज्येष्ठ नागरिकांनी पेन्शन मिळवण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज गावातील तलाठी कार्यालय मध्ये अर्ज करावा लागतो.

अशा अर्जासोबत वर नमूद केलेल्या पात्रतेच्या अटीच्या पूर्ततेसाठी संबंधित कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे जोडण्यात यावीत. नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकार्‍याकडून अशा प्रमाणपत्रांच्या व कागदपत्रांच्या दोन प्रती अर्जदाराने मिळवावेत.


तलाठी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जाची तपासणी करून अर्जासोबत जी कागदपत्रे जोडण्यात आले आहेत त्यांची व अर्ज कोणत्या योजनेसाठी दिलेला आहे याची सविस्तर नोंदवही मध्ये नोंद घ्यावी व अर्जदाराला वीज नमुन्यात पोच पावती द्यावी तलाठी यांनी नोंदवही ठेवणे व त्या मध्ये अर्जाची नोंद ठेवणे बंधनकारक राहील.


तलाठी यांनी प्राप्त अर्जाची व त्यासोबत कागदपत्राची छाननी व पडताळणी करून अर्ज संबंधित तहसीलदार / नायब तहसीलदार त्यांच्याकडे पाठवावेत.

👇👇👇

 अर्ज पीडीएफ डाऊनलोड करा

Post a Comment

Previous Post Next Post